வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் தினம் தினம் சாகசங்களை சந்திக்கும் மனிதர்கள்! யாழ்.மண்ணில் நாளை 18 ஆம் திகதி முதல் ‘மக்களுடன் சக்தி’!