இந்தியத்துணைத் தூதுவர் பங்குபெறும் ‘என் சமையல் அறையில்’ நாளை மதியம்12.30 இற்குக் காணத்தவறாதீர்கள்!