அயராது உழைக்கும் கரங்களுக்கு.. சக்தியின் உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துகள்