ஆடிவேல் சக்திவேல் பவனி இன்று கொழும்பிலிருந்து கதிர்காமத்திற்கான பயணத்தை ஆரம்பித்தது.