ஆடிவேல் சக்திவேல் பவனி – ஐந்தாம் நாள் – MTV/MBC தலைமைக்காரியாலயத்திலிருந்து பம்பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தை,

ஆடிவேல் சக்திவேல் பவனி – ஐந்தாம் நாள் – MTV/MBC தலைமைக்காரியாலயத்திலிருந்து பம்பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தை, தெஹிவளையூடாக மாத்தறை நோக்கிய பயணம்…