ஆடிவேல் பெருவிழாவில் நடைபெற்ற இலங்கைப் பழங்குடியினரின் பாரம்பரிய நடனம்.