ஆதித்ய கரிகாலன் விக்ரமின் கதாபாத்திரம் பிடித்திருந்தது…