ஆழ்கடலில் நடக்கும் அட்டகாசம் “மக்களுடன் மின்னல்” நிகழ்ச்சியில்.. சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு