“இப்படிக்கு இயக்குனர்” – மூத்த கலைஞர் சந்திரசேகரன் இன்று இரவு 8.30க்கு