“இப்படிக்கு இயக்குனர்” ஒளிப்பதிவாளர்/இயக்குனர் – பாலசுப்ரமணியம் இன்று இரவு 8.30க்கு