இவ்வாரம் SMS நிகழ்ச்சியில்…!!! சனி மற்றும் ஞாயிறு மாலை 5.30க்கு.