உங்கள் திறமைக்கான அங்கீகாரம் சக்தி Chat கிழமை நாட்களில் மாலை 5 மணிக்கு உங்கள் சக்தி தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.