உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு சக்தியின் உழைப்பில் உருவான #அதிரா திரைப்படம்