கலாநிதி அ. சர்வேஸ்வரன் மற்றும் தவராசா கலையரசன் ஆகியோருடனான மின்னல் Minnal – 2020.09.06