காவல்துறையினருக்கு இதற்கெல்லாம் அதிகாரம் கிடையாது – Good Morning Sri Lanka