கும்கி” திரைப்பட இயக்குனர் PRABU SOLAMON அவர்கள் தமது திரைப்பயண அனுபங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார். – SHAKTHI CHAT