கொழும்பு ஜிந்துப்பிட்டி ஶ்ரீ சிவசுப்ரமணிய சுவாமி ஆலயத்திலிருந்து வேல்பவனி