கொவிட் – 19 தொற்றும் மலையக மக்களின் எதிர்காலமும் – Minnal – 2020.11.15