“ஜில் ஜங் ஜக்” வியாழக்கிழமைகளில் மாலை 04.30 ற்கு உங்கள் சக்தி தொலைக்காட்சியில்.