தமிழர்களின் கோரிக்கைகளை சிங்கள மக்களுக்கே புரியவைக்க வேண்டும்: இரா. சாணக்கியன் தெரிவிப்பு