தமிழால் நீங்கள் அனைவரும் என் உறவுகளே – S.முரளிதரன் ஐயமிட்டுண் ஸ்தாபகர்