தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா. சம்பந்தனுடனான நேர்காணல் – News Line