திரைப்பிரபலங்கள் மற்றும் உள்ளூர்க் கலைஞர்களுடன் சக்தியின் 23ஆவது அகவைக் கொண்டாட்டங்கள்