தென்னிந்திய பாடகி ப்ரியா சுப்ரமணியம் தலைமையில் CENTRAL STARS குழுவினரின் இசை மகா யுத்தம்..