தென்னிந்திய பின்னணிப் பாடகரான ஸ்வேதா மோகன் கலந்து சிறப்பிக்கும் “இசை எனும் Pain Killer”