தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர், ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ரத்னஜீவன் ஹூல் ஆகியோருடனான நேர்காணல்…