நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் சப்பரம் மற்றும் தேர் திருவிழா நேரலையாக உங்கள் சக்தி TV இல் காணத்தவறாதீர்கள்.