நேர்த்திக்கடன் வைத்தால் நிறைவேற்றுங்கள், இல்லை தெய்வ சாபமாக மாறும் !