பன்முகத் திறமைகளைக் கொண்ட திரு. பி. விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடனான ஓர் நேர்காணல்