பாடல் சாம்ராஜ்யத்தின் பிதாமகன்

பாடல் சாம்ராஜ்யத்தின் பிதாமகன், கின்னஸ் சாதனை வென்ற உலக இசைநாயகன் பாடும் நிலா S.P.பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பங்குகொள்ளும் SPB Golden Night எதிர்வரும் ஜீலை மாதம் முதலாம் திகதி 6.30 மணிக்கு B.M.I.C.H இல்.