பொருளியல்துறை விரிவுரையாளர் M.கணேசமூர்த்தியுடனான நேர்காணல்