மக்களுடன் மின்னல்

அரிசி வாங்க காசில்லாமல் வெறும் புட்டு அவித்து சாப்பிட்டுவிட்டு இருந்தோம். அடுத்த தேர்தலுக்கு சம்பந்தன் ஊருக்குள் வந்தால் செருப்பால் அடிப்போம் !
#மக்களுடன் #மின்னல்
சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு…