மாண்புயர் பயிற்சி தந்த ரமழானுக்கு விடைகொடுக்கும் புனித நோன்புப் பெருநாள் – விசேட நிகழ்ச்சி