முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அலி ஸாஹிர் மௌலானாவுடனான நேர்காணல் – News Line – 2020.12.19