முன்னாள் வட மாகாண முதலமைச்சர் C. V. விக்னேஸ்வரனுடன்