லாபம் யாருக்கு போகின்றது – பேராசிரியர் எஸ்.விஜயசந்திரன் – Minnal