வாகன விபத்து நடந்தால் முதலில் இதை செய்யுங்கள் ! – Doctor Live