“விச்சு பிச்சு” செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மாலை 4.30 மணிக்கு உங்கள் சக்தி தொலைக்காட்சியில்.