ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் எதிர்கால அரசியல் வியூகம்… – மின்னல் – Minnal – 2020.10.11