“1000 ரூபாய் சம்பளமும் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களும் ” மின்னல் – 2020.12.27 – Minnal