DOCTOR LIVE

2024 ம் ஆண்டில் தொழுநோய் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் – விழிப்புணர்வு

“கொழும்பு அறிவுத்திருக்கோயில்” திறப்பு விழா பற்றிய சிறப்பு கலந்துரையாடல்

தொழுநோய் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் – விழிப்புணர்வு – Dr. Premini – Consultant Dermatologist

மாணவர்கள் கல்வித்துறையை தெரிவு செய்வதற்கு முன் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விடயங்கள்