Talk Show

Minnal – 2020.07.06

NALLA NERAM – EPI -18 – வியாழக்கிழமை பிரதோஷம் வந்தால்? – ஆன்மீக தகவல் – ராஜராஜ குருக்கள்

NALLA NERAM – EPI -16 – வெற்றிலையில் இவ்வளவு மகத்துவமா ? – ஆன்மீக தகவல் – ராஜராஜ குருக்கள்

NALLA NERAM – EPI -15 – சிவனுக்குப் பிடித்தது – ஆன்மீக தகவல் – ராஜராஜ குருக்கள்