Doctor Live

“கொழும்பு அறிவுத்திருக்கோயில்” திறப்பு விழா பற்றிய சிறப்பு கலந்துரையாடல்

தொழுநோய் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் – விழிப்புணர்வு – Dr. Premini – Consultant Dermatologist

மாணவர்கள் கல்வித்துறையை தெரிவு செய்வதற்கு முன் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விடயங்கள்

தொற்று நோய்கள் மற்றும் தொற்றா நோய்கள் – Dr.R.Surenthirakumaran – Consultant Community Physician

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் ஆஸ்துமா மற்றும் வயிற்றோட்டம் – Dr Vishnu Sivaptham